Algemene voorwaarden voor  fietsverhuur (MTB, Gravelbike of E MTB) door No Limits Biking

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Het boeken van een verhuuractiviteit bij De No Limits Biking via www.nolimitsbiking.nl houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt van No limits Biking.

Artikel 2. Boeking

Boekingen kunnen alleen via een digitaal formulier op de site  worden gedaan.

Artikel 3. Annulering door deelnemer/opdrachtgever

Het is mogelijk om verhuur  van (MTB , Gravelbike of E MTB)van De No Limits Biking te annuleren. Daarbij worden de volgende kosten in rekening gebracht, bij annulering van aantal dagen:

  • Eerder dan 30 dagen voor de aanvangsdatum: 20% van de totale kosten;
  • Tussen 30 en 4 dagen voor de aanvangsdatum: 40% van de totale kosten;
  • Tussen 4 en 2 dagen voor de aanvangsdatum: 60% van de totale kosten;
  • Korter dan 2 dagen voor de aanvangsdatum, of tijdens de activiteit: 100% van de totale kosten.

Artikel 4. Annulering door De No Limits Biking

 

  1. No Limits Biking behoudt zich het recht voor verhuur te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. In andere gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist No Limits Biking na overleg met de deelnemers/opdrachtgever.
  2. In geval van annulering door  No Limits Biking heeft de deelnemer/opdrachtgever recht op teruggave, vaucher  of kwijtschelding van de kosten of, indien het de activiteit reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.  No Limits Biking is de deelnemer/opdrachtgever bij annulering geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5. HUURVOORWAARDEN
1. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde mountainbike en vergoedt tegen inkoopsprijs zowel de reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van kapotte onderdelen aan de verhuurder.
2. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de mountainbike.
3. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde mountainbike.

 

Artikel 6. Leeftijd deelnemer

Minimumleeftijd voor deelname bij de activiteiten van No Limits Biking is 9 jaar. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Minderjarige deelnemers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder of voogd, óf onder toezicht van een volwassene aan de activiteiten deelnemen. Minderjarige deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd/begeleider. Het kan voorkomen dat de instructeur van No Limits Biking deelname aan een activiteit uitsluit voor ieders veiligheid.

Artikel 7. Gezondheidsverklaring Deelnemer

De deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door No Limits Biking georganiseerde activiteit. De deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de deelnemer contact op met No Limits Biking.

Artikel 8. Schade en aansprakelijkheid

De deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. No Limits Biking aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook.

Schade aan of verlies van eigendommen van No Limits Biking of derden toegebracht door de deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald.

No Limits Biking

Mobiel: T +31 (0)640944715/ ,Vast: T +31 (0)246778618.
E-mail: nolimitsbiking@gmail.com
Adres: No Limits Biking,de Balmerd 52, 6641 LD Beuningen, Nederland.
Bankrekening: 1018.60.404 t.n.v. No Limits Biking.
IBAN:NL34RABO0101860404EUR | BIC: RABONL
Registratienummer handelsregister KvK Gelderland Centraal te Arnhem: 09196014 | BTW: NL0593.66.837.B01