Algemene voorwaarden voor fietsactiviteiten en fietsverhuur door No Limits Biking

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Het boeken van een activiteit bij De No Limits Biking via www.nolimitsbiking.nl houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt van No limits Biking.

Artikel 2. Boeking

Boekingen kunnen alleen via een digitaal formulier op de site  worden gedaan.

Artikel 3. Annulering door deelnemer/opdrachtgever

Het is mogelijk om deelname aan de activiteiten van De No Limits Biking te annuleren. Daarbij worden de volgende kosten in rekening gebracht, bij annulering van aantal dagen:

  • Eerder dan 30 dagen voor de aanvangsdatum: 30% van de totale kosten;
  • Tussen 30 en 4 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van de totale kosten;
  • Tussen 4 en 2 dagen voor de aanvangsdatum: 70% van de totale kosten;
  • Korter dan 2 dagen voor de aanvangsdatum, of tijdens de activiteit: 100% van de totale kosten.

Artikel 4. Annulering door De No Limits Biking

  1. Alle standaard activiteiten van De No Limits Biking zijn gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Als er niet kan worden voldaan aan het vereiste minimum aantal deelnemers, is No Limits Biking bevoegd de activiteit te annuleren. Indien mogelijk wordt de activiteit dan op een alternatieve datum georganiseerd, of zal het programma worden aangepast. Dit zal gebeuren in overleg met de deelnemers.
  2. No Limits Biking behoudt zich het recht voor programma’s te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. In andere gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist No Limits Biking na overleg met de deelnemers/opdrachtgever.
  3. In geval van annulering door  No Limits Biking heeft de deelnemer/opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de kosten of, indien het de activiteit reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.  No Limits Biking is de deelnemer/opdrachtgever bij annulering geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5. Veiligheid

  1. Tijdens de activiteiten is het dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht. Volledig verzorgde activiteiten inclusief fietshuur zijn tevens inclusief helm. Als er op de locatie waar de activiteit plaatsvindt afwijkende veiligheidsregels gelden, dient iedere deelnemer zich hieraan te houden. Tijdens de activiteiten dient men de instructies en aanwijzingen van de  instructeur/begeleider strikt op te volgen.
  2. Deelnemers met eigen fiets dienen er voor te zorgen dat deze 100% in orde is. Niet veilig bevonden mountainbikes of racefietsen  (remmen, banden, vork of frame welke niet functioneren) mogen niet worden gebruikt tijdens de activiteiten van No Limits Biking. Klikpedalen zijn toegestaan, mits de gebruiker kan aantonen met dit systeem veilig te kunnen fietsen.
  3. Deelname aan de activiteiten van No Limits Biking geschiedt volledig op eigen risico, bovendien kan No Limits Biking niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei lichamelijk letsel, schade of diefstal, opgelopen door of tijdens deelname aan de door No Limits Biking georganiseerde activiteiten. U dient zelf een voor de activiteit dekkende (buitensport-)verzekering af te sluiten.

Artikel 6. Leeftijd deelnemer

Minimumleeftijd voor deelname bij de activiteiten van No Limits Biking is 9 jaar. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Minderjarige deelnemers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder of voogd, óf onder toezicht van een volwassene aan de activiteiten deelnemen. Minderjarige deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd/begeleider. Het kan voorkomen dat de instructeur van No Limits Biking deelname aan een activiteit uitsluit voor ieders veiligheid.

Artikel 7. Gezondheidsverklaring Deelnemer

De deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door No Limits Biking georganiseerde activiteit. De deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de deelnemer contact op met No Limits Biking.

Artikel 8. Schade en aansprakelijkheid

De deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. No Limits Biking aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook.

Schade aan of verlies van eigendommen van No Limits Biking of derden toegebracht door de deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald.

No Limits Biking

Mobiel: T +31 (0)640944715/ ,Vast: T +31 (0)246778618.
E-mail: nolimitsbiking@gmail.com
Adres: No Limits Biking,de Balmerd 52, 6641 LD Beuningen, Nederland.
Bankrekening: 1018.60.404 t.n.v. No Limits Biking.
IBAN:NL34RABO0101860404EUR | BIC: RABONL
Registratienummer handelsregister KvK Gelderland Centraal te Arnhem: 09196014 | BTW: NL0593.66.837.B01